UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesini amaçlamaktadır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesine  Yönelik Yatırım Konuları:                               

1)  Hayvansal üretime yönelik projeler

a) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

a.1) Süt sığırı yetiştiriciliği

a.2) Besi sığırı yetiştiriciliği

a.3) Manda yetiştiriciliği

b) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

b.1) Keçi yetiştiriciliği (Süt ve besi)

b.2) Koyun yetiştiriciliği (Süt ve besi)

c) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

ç) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

d) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

2)Bitkisel üretime yönelik projeler

a) Kapama meyve bahçesi tesisi

b) Fide, fidan yetiştiriciliği

c) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği

ç) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

d) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

e) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

f) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

3)Su ürünleri üretimine yönelik projeler (Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla) 

a) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapia, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri

b) Midye, ıstakoz ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

4) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler

5) Yukarıda belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler

Hibe Desteği Tutarı Ve Oranı:

    Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine 250.000 Türk Lirasına kadar hibe ödemesi yapılır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenlerin; %45’i üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %30’u yüksekokulların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %25’i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişiler olacak şekilde orantısal dağılım yapılacaktır. Bu dağılıma göre uygun başvuru olmaması durumunda Genel Müdürlükçe düzenleme yapılabilir.

Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

 Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar

(1) Bu Tebliğ kapsamında;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlar,

c) Uygulama, kontrol ve izleme süresince projenin uygulanacağı kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayacağını ve projeyi sürdüreceğini taahhüt edenler,

ç) Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olanlar,

d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmamış olanlar,

e) Bakanlığın aynı proje konusundaki diğer hibe desteklerinden daha önce yararlanmamış olanlar,

f) Proje konusu farklı olsa dahi daha önce Uzman Eller veya Genç Çiftçi Projesinden yararlanmamış olanlar,

başvuru yapabilirler.

(2) Başvuru sahipleri arasında aynı hanede ikamet eden kişiler olması durumunda farklı konularda olsa dahi en yüksek puanı alan tek bir proje listeye alınır.

(3) Başvuru yapacak kişilerin sigortalılık konusunda aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler.

b) Hibe desteği almaya hak kazananların hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı olanların haricindekiler bu haklarından feragat etmelidir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki köy ve mahalle muhtarlarının başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazandıkları takdirde hibe sözleşmesi imzalama aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

d) Hibe desteği almaya hak kazananlar uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar vergi mükellefi olmayacaklarını veya başka bir yerde sigortalı çalışmayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. Ancak, projenin gerçekleştirildiği kırsal alanda/kırsal mahallede olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının bitiminden itibaren bu kişiler proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olabilirler veya başka bir yerde sigortalı çalışabilirler.

e) Sosyal güvencesi olmayanlar hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda olması koşuluyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı olabilirler.

Başvuru Yeri ve Zamanı:

Başvurular e-devlet girişi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ web sitesi üzerinden istenen bilgi girişi ve belgelerin yüklenmesi ile yapılacak.     

Başvurular 1/3/2023 tarihinde başlar, 8/5/2023 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Merhaba Yozgat Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!